Huvudmeny

Handelslabbet - Fokusgrupper


Tid: 2016-05-25, 09:00 — 10:30

Fokusgruppsintervjuer i en studie om konsumenters attityder, beteenden och upplevelser när det gäller kylda produkters synlighet och tillgänglighet när man handlar i livsmedelsbutiker.