Huvudmeny

Temadag 2: Övervikt och fetma hos barn och unga


Tid: 2016-05-18, 08:30 — 16:00
Plats: Högskolan i Borås, lokal M204
Evenemangstyp: Seminarium

Fokus på metoder inom området

Ökade satsningar kring barn och unga med övervikt och fetma är efterfrågade. FoU Sjuhärad Välfärd, Västra Götalandsregionen och kommunerna i Sjuhärad har därför tagit initiativ till fortbildningsdagar på temat.

Arrangemanget vänder sig till yrkesverksamma inom barnhälsovård, mödrahälsovård, barn- och ungdomspsykiatri, barn- och ungdomsmedicinska mottagningar, folktandvård, socialtjänst, elevhälsa och familjecentraler samt folkhälsosamordnare, kostchefer och politiker.

Läs mer i inbjudan inkl. program.

Anmäl dig här.

Arrangör: FoU Sjuhärad Välfärd