Huvudmeny

Vårdvetenskapligt seminarium


Tid: 2016-05-18, 14:00 — 16:00
Plats: E310
Evenemangstyp: Seminarium

Med utgångspunkt i temat “Samverkan mellan akademi och vård för implementering av forskning – förutsättningar och hinder” kommer Helle Wijk leg. sjuksköterska, universitetslektor, doktor i medicinsk vetenskap och docent i omvårdnad vid Göteborgs universitet tala om hur vårdvetenskaplig forskning kan stärka patientens ställning och delaktighet i vården. Efteråt följer diskussion och fika.