Huvudmeny

Visning av Reaxys


Tid: 2016-05-18, 10:30 — 12:00
Plats: J438
Evenemangstyp: Workshop

Välkommen till en live-demonstration av kemidatabasen Reaxys. Personal från Elsevier kommer hit och håller en genomgång av innehåll och funktioner i Reaxys.

Reaxys är en kemidatabas som vi har på prov t.o.m. 31 maj. Kan du inte komma på demonstrationen kan du själv testa Reaxys.