Huvudmeny

GEM: Högskolans position i högskolelandskapet


Tid: 2016-03-08, 13:00 — 16:00
Plats: M404 High Tech salen

Högskolans position i högskolelandskapet - utvecklingslinjer och strategiska satsningar

  

Högskolan har under lång tid bedrivit ett systematiskt utvecklings- och strategiarbete. Välkommen till ett tillfälle då vi tar avstamp i var högskolan befinner sig nu för att gemensamt diskutera viktiga vägval framåt.

Björn Brorström och Jenny Johannisson inleder med en presentation av nuläge och utvecklingsmöjligheter inför framtiden. Därefter blir det gruppdiskussioner kring frågor som rör nuvarande och framtida profiler, synliggörandet av vår forskningsverksamhet, samt hur vi skapar möjligheter även för den forskning som inte ryms inom profilerna. Eftermiddagen avslutas med en gemensam diskussion som inleds och modereras av en extern gäst.
Välkommen!


Läs mer och anmäl dig
senast 3 mars.

 


GEM står för Gränsöverskridande eftermiddagsmöte och är ett tillfälle då rektor Björn Brorström bjuder in till en högskolegemensam eftermiddag med information, föreläsning och fika.