Huvudmeny

Inkontinens hos äldre - seminarium i Ulricehamn


Tid: 2016-03-17, 14:00 — 16:00
Plats: Ulricehamn Folkets Hus, lilla biosalongen
Evenemangstyp: Seminarium

Inkontinens hos äldre - en del av det normala åldrandet?

Seminariet belyser förekomst, hantering och attityder till problematiken
samt exempel på hur ett personcentrerat arbetssätt kan bidra till förändring.

Lise-Lotte Jonasson, universitetslektor, Högskolan i Borås, föreläser om den studie kring
urininkontinens på äldreboenden i Ulricehamn, Tranemo och Bollebygd som ligger till
grund för Inkontinensprojektet.

Elvy Johansson, distriktssköterska, Ulricehamns kommun, redogör för resultaten av urinmätningar vid dessa tre äldreboenden.

Annelie Nilsson, fysioterapeut, Bollebygds kommun, beskriver hur fysioterapeuter arbetar
med problematiken ur deras perspektiv.

Målgrupp: Inkontinensombud, hälso- och sjukvårdspersonal och övrig
personal som kommer i kontakt med personer med inkontinens.

Läs mer i inbjudan.

Anmäl dig här.

Arrangör: FoU Sjuhärad Välfärd, Ulricehamns kommun