Huvudmeny

PreHospenkonferens 2016


Tid: 2016-03-11, 08:00 — 16:00
Plats: Högskolan i Borås
Evenemangstyp: Konferens

Välkommen till den 7:e PreHospenkonferensen i prehospital akutsjukvård på Högskolan i Borås 9–11 mars 2016.

Det är glädjande att välkomna dig till Västsverige och Borås för en ny PreHospenkonferens. Syftet är att stimulera till kunskapsutveckling inom larmcentral, sjukvårdsupplysning, ambulanssjukvård,  akutmottagning, primärvård och kommun. Dessutom vill vi erbjuda möjligheter till att bygga upp nya kontaktnät, eller underhålla gamla, för professionella och forskare.

Alla som på något vis arbetar med, eller berörs, av prehospital akutsjukvård är välkomna. Det kommer att finnas något intressant för alla på konferensen oavsett tidigare erfarenheter eller vilken profession du företräder. Du kan välja att delta under konferensens hela tvådagarsprogram eller under enbart en dag.

Läs mer om program och inbjudna talare.