Huvudmeny

Presentation av KK-stiftelsens vårlansering


Tid: 2016-03-23, 09:00 — 10:30
Plats: A716

Välkommen till GIO:s interna lansering av vårens program hos KK-stiftelsen.

KK-stiftelsen är högskolornas forskningsfinansiär med uppdrag att stärka Sveriges konkurrenskraft. Stiftelsen verkar bland annat för att lärosätena ska bygga internationellt konkurrenskraftiga forskningsmiljöer, arbeta långsiktigt kring strategisk profilering och öka samarbetet mellan akademi, näringsliv och institut.

Tid: 9:00-10:30 i A716
Vi bjuder på fika!

Anmäl dig senast den 16 mars.