Huvudmeny

Seminarium: Livsfasen klimakteriet


Tid: 2016-03-10, 08:30 — 10:00
Plats: Högskolan i Borås, lokal H501
Evenemangstyp: Seminarium

Kan information om livsfasen klimakteriet förbättra kvinnors fysiska och psykiska hälsa?
Vid seminariet presenteras en studie av en ny behandlingsmetod för kvinnor i livsfasen klimakteriet. 60 kvinnor har genomgått behandling och jämförts med en kontrollgrupp.

Studien har finansierats med FoU-stöd från FoU Sjuhärad Välfärd.

Föreläsare:
Gunilla Strömme, leg. barnmorska, Primärvården Södra Älvsborg
Lena Rindner, leg. distriktssköterska och doktorand, Primärvården Södra Älvsborg

Målgrupp för seminariet: Barnmorskor, distriktssjuksköterskor, studenter och övriga intresserade.

Läs mer i inbjudan.

Anmäl dig här.

Arrangör: FoU Sjuhärad Välfärd