Huvudmeny

Välkommen på akademifika!


Tid: 2016-03-22, 14:30 — 15:00
Plats: C432

Gemensamt akademifika, denna gång i personalrummet på Sektionen för biblioteks- och informationsvetenskap.

Välkommen!