Huvudmeny

Extern miljörevision


Tid: 2016-11-29 08:00 — 2016-11-30 16:00
Plats: Verksamheter på campus
Evenemangstyp: Besök

Under 29-30 /11 genomförs en extern miljörevision på högskolan av SP.

Följande verksamheter kommer att granskas: 

  • A1: Sektionen för ingenjörsvetenskaper, Sektionen för Design
  • A3: Biblioteks- och informationsvetenskap, Pedagogisk utveckling och forskning, lärarutbildningen
  • VS: Inköp, utbildningsstöd samt bibliotek
  • Miljöledningssystemet