Huvudmeny

Vad är en människa?


Tid: 2016-11-15, 08:30 — 16:30
Plats: D211

Regionalt utvecklingsCentrum (RuC) vid Högskolan i Borås arrangerar tillsammans med Skolverket så kallade inspirationsdagar för lärare i gymnasiet och grundskolans högre årskurser. Målet är att inspirera lärare genom att presentera spännande nyheter från forskningen inom naturvetenskap och matematik.

Inspirationsdagarna arrangeras runt om i landet i samarbete med de regionala utvecklingscentrumen vid landets universitet och högskolor och med NO- och tekniksamordnare i olika kommuner. Deltagandet är avgiftsfritt – lunch och kaffe ingår – men bindande anmälan krävs. Givetvis är lärare från andra regioner än den där respektive inspirationsdag äger rum lika välkomna!