Huvudmeny

Agenda 2030 - en ny agenda för hållbar utveckling


Tid: 2016-10-17, 13:00 — 15:00
Plats: Vestindien C, Textile Fashion Center
Evenemangstyp: Seminarium

Vad innebär Agenda 2030 och hur kan vi bidra till att den uppfylls? Välkommen till ett inspirerande seminarium på Textilhögskolan.

Världens länder har enats om 17 globala mål för hållbar utveckling, även kallat Agenda 2030. För att målen ska bli verklighet behövs inte bara insatser från regeringar, utan ett brett deltagande från alla aktörer - näringslivet, civilsamhället, den offentliga sektorn och akademin; stora som små.

Dagens ämnen handlar om textil och mode i t.ex. genusperspektiv, produktions- och konsumtionsmönster och hållbar utveckling. I panelsamtalet fokuserar vi på måluppfyllelse och det konkreta arbetet med att nå de globala målen. 

Seminariet hålls på svenska och är en del av Fairtrade Fokusveckorna 2016 och Internationella veckan. Anmälan: www.hb.se/textilhogskolan/agenda2030

Föreläsningen är en del i programmet för högskolans International Week.