Huvudmeny

Days of Knowledge


Tid: 2016-10-19, 15:00 — 17:15
Plats: Vestindien, Textile Fashion Center

Årets Days of Knowledge är en del av högskolans internationella vecka och har därför ett internationellt tema.

Under eftermiddagen hålls bland annat en paneldiskussion kring hållbar design. Nytt för i år är också att Sparbanksstiftelsen Sjuhärads sociala medier-pris delas ut under kvällens middag för speciellt inbjudna gäster, men redan under eftermiddagen ger vinnaren en föreläsning.

Det delas också ut stipendier inom hållbar utvecling till både studenter och anställda.

Läs mer om eftermiddagens program (hela programmet ges på engelska).

Days of Knowledge - en högtid som firar forskning och utbildning vid Högskolan i Borås arrangeras för tredje året i rad. Dagen är ett samarbete mellan Högskolan i Borås, Borås Stad, Sparbanksstiftelsen Sjuhärad and Swedbank Sjuhärad. Days of Knowledge är också en del av Globala Borås.