Huvudmeny

Disputation, David Gunnarsson Lorentzen


Tid: 2016-10-03, 13:00 — 15:00
Plats: Hörsal C203
Evenemangstyp: Disputation

David Gunnarsson Lorentzen disputerar med sin avhandling "Following tweets around: Informetric methodology for the Twittersphere".

Avhandlingen syftar till att kritiskt diskutera metodologi och specifika metoder för insamling och analys av Twitterdata, baserat på de identifierade möjligheter och begränsningar som finns i interaktionen med plattformen. Vedertagna datasinsamlingsmetoder, som antingen är baserade på sökningar efter tweets innehållande hashtags eller genom att följa användare, testas och diskuteras. Ett huvudproblem identifieras i att kompletta konversationer inte kan utvinnas med dessa metoder. För att lösa problemet utvecklas, presenteras och utvärderas en ny metod. Genom att applicera de vedertagna metoderna och den utvecklade metoden på exemplet politisk Twitter-användning kommer avhandlingen bland annat fram till att fallet domineras av 1000 användare, att olika åsiktsströmmar möts och att diskussion uppstår. På ett metodologiskt plan finner avhandlingen att diskussionerna sträcker sig förbi användandet av hashtags. I de insamlade diskussionstrådarna var användandet av hashtags ovanligt.

Opponent: Marie Grusell, Institutionen för journalistik, medier och kommunikation vid Göteborgs universitet.