Huvudmeny

Datahantering och tillgång till forskningsdata


Tid: 2016-10-25, 13:00 — 14:30
Plats: M402
Evenemangstyp: Föreläsning

Hur Sveriges lärosäten hanterar forskningsdata är en högaktuell fråga och den drivs med starka krafter på nationell nivå. Under årets open access week har vi därför bjudit in Elisabeth Strandhagen och Ilze Lac från Svensk nationell datatjänst (SND), för att prata om öppen tillgång till forskningsdata och god datahantering.

Föreläsningen är på svenska och riktar sig främst mot högskolans forskare, det krävs ingen anmälan för att delta och salen tar upp till 120 personer. 

Programmet som vi sätter upp för veckan kommer fungera som en förberedelse inför ett kommande projekt där vi gemensamt med SND kommer att se över det datahanteringsstöd som högskolan erbjuder våra forskare.

Välkommen!