Huvudmeny

Dialogmöte: Behov och möjligheter kring nyanlända


Tid: 2016-09-21, 08:30 — 12:00
Plats: Vestindien B, Textile Fashion Center
Evenemangstyp: Workshop

På uppdrag av styrgruppen bjuder FoU Sjuhärad Välfärd in företrädare för ägarparterna till gemensamt dialogmöte/workshop. I fokus står behov och möjligheter i arbetet kring nyanlända/ensamkommande barn och unga – en prioriterad fråga för FoUS framöver.

Vi vill gemensamt belysa nuläget kring nyanlända i kommunerna och hjälpas åt att identifiera och kartlägga behov kring olika insatser. Dessutom tillsammans försöka hitta inspiration, idéer och förslag om hur vi kan möta utmaningar inom området. 

Program för dialogmötet spikas efter sommaren, men vi planerar en presentation av nuläget från vardera kommun och goda exempel på fungerande insatser. Dessutom korta rapporter kring fakta inom området samt gemensam dialog, erfarenhetsutbyte och workshop kring behov och insatser. Mötet summeras med dialog om hur vi går vidare.

Länk till anmälan bifogas mejl till särskilt inbjudna.

Inbjudan och program skickas ut till särskilt inbjudna i augusti. 

Målgrupp: Styrgruppsrepresentanter i FoU Sjuhärad Välfärd samt nyckelpersoner inom respektive kommun samt högskolan. Personal som arbetar med nyanlända och ensamkommande barn och ungdomar.