Huvudmeny

Handlingsplaner stärkt skydd kring barn och unga


Tid: 2016-09-16, 08:30 — 12:00
Plats: Vestindien B, Textile Fashion Center
Evenemangstyp: Workshop

Uppföljningsmöte med dialog om de lokala planerna

Runtom i landet pågår en kraftsamling för att stärka den sociala barn- och ungdomsvården. FoU Sjuhärad Välfärd och Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund bjuder nu in till uppföljningsmöte kring lokala handlingsplaner.

Vid workshopen 21 januari påbörjades diskussioner med regeringens nationella samordnare Cecilia Grefve och SKL:s projektledare Kjerstin Bergman om angelägna frågor i Sjuhärad.

Detta uppföljningsmöte syftar till att stödja och följa upp processen med att utveckla lokala handlingsplaner i respektive kommun. Du som nyckelperson bjuds in till dialog i arbetet med att omsätta SKL:s handlingsplan till aktiviteter, för att vidareutveckla den sociala barn- och ungdomsvården i Sjuhäradsområdet.

Föreläsare: Kjerstin Bergman, projektledare, SKL, Sveriges Kommuner och Landsting

Målgrupp: Särskilt inbjudna till uppföljningsmötet är förtroendevalda samt ledande tjänstemän inom Sjuhäradskommunerna med uppdrag inom den sociala barn- och ungdomsvården. 

Inbjudan samt länk till anmälan bifogas mejl till särskilt inbjudna.

Arrangörer: FoU Sjuhärad Välfärd och Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund