Huvudmeny

Öppet seminarium kring inkludering (RCIW)


Tid: 2016-09-21, 15:00 — 16:30
Plats: A604
Evenemangstyp: Seminarium

Nu startar den nya öppna vetenskapliga seminarieserien kring inkludering. Seminarierna kommer under hösten att behandla frågor som uppkommer i möten mellan den akademiska praktiken och andra praktiker, det vill säga sådana praktiker som vi som representanter för akademin följeforskar på eller på andra sätt samarbetar med. Seminarieserien leds alltså av forskningsprogrammet RCIW och anknyter till programmets forskning.

Alla intresserade bjuds härmed in till seminarieseriens första tillfälle. RCIW:s samarbetspartners från kommuner och myndigheter är då särskilt inbjudna för ett samtal kring erfarenheter av att bli följd av forskare. Läsning av följande artikel rekommenderas:

Ahnberg, Lundgren, Messing och von Schantz (2010). Följeforskning som företeelse och följeforskarrollen som konkret praktik. Arbetsmarknad och arbetsliv 16(3), 55-66.

Artikeln behandlar i första hand följeforskarrollen men under seminariet kommer fokus snarast att ligga på den roll det innebär att vara ’följebeforskad’.