Huvudmeny

Personaldialog - A1- OBS! Ny dag och tid


Tid: 2016-09-19, 13:00 — 14:00
Plats: M506
Evenemangstyp: Möte

Personaldialog med rektor Björn Brorström.

  • Inför kommande propositioner - budgetpropositionen och forskningspropositionen - och andra aktuella frågor inom högre utbildning och forskning
  • Frågan om universitetsstatus - förutsättningar, målbild och process
  • Aktuellt på Högskolan i Borås och kommande aktiviteter under läsåret
  • Övriga frågor

Välkommen!