Huvudmeny

Seminarium:Digitalisering, tjänster och innovation


Tid: 2017-09-20, 10:00 — 12:00
Plats: M504
Evenemangstyp: Seminarium

Den 20 september kl 10-12 genomförs terminens första seminarium om digitalisering, tjänster och innovation. Den här gången har vi följande tre presentationer med efterföljande diskussioner: 
- Design Principles for IT systems Supporting Service Innovation, Hannes Göbel, informatik
- The academic web profile as a genre of ‘self-making', Helena Francke. biblioteks- och informationsvetenskap
- Creating a compelling brand meaning by orchestrating stories: The case of Scandinavia’s largest department store, Daniel Hjelmgren, företagsekonomi
Ett övergripande syfte med seminariet är att samla forskare som har intresse av att träffas kring begreppen digitalisering, tjänster och innovation. Ett annat syfte är att erbjuda forskare från olika forskningsgrupper en möjlighet att träffas över traditionella ämnesgränser.
Seminariet organiseras av Stefan Cronholm