Huvudmeny

Modersmålslärarens roll i elevernas språkutv.


Tid: 2017-09-19, 12:00 — 16:00
Plats: Kungsbacka

Start av uppdragsutbildning för personal inom grundskolan i Kungsbacka kommun. Kursansvarig: Gisela Bohlin.