Huvudmeny

2014-04-23 07:25

Faxnummer tas bort


Fax skickas allt mer sällan och för kännedom kommer enbart faxnumret till Registrator 033-435 4003 och BLR 033-435 4004 att finnas kvar som officiella faxnummer på högskolan.

Nedan nummer kommer att raderas i växeln:

4001 Info & Utb
4002 Rektor
4005 BHS
4008 IH
4010 VHB
4011 CIV
4299 Ekonomiavd
4445 VHB
4446 VHB
4447 FoUSju
5998 CLU
5999 SIB