Huvudmeny

2014-04-29 09:20

Forskargrupp ger sig på Big Data


Bakom det lite kryptiska namnet CSL@BS finns en sammansvetsad forskargrupp som kan skapa algoritmer för att analysera stora mängder data. De är datavetare med projekt om såväl läkemedelsbiverkningar som pokerspel på agendan.

Big data, forskargrupp

Högt i tak och gott om idéer. CSL@BS är en forskargrupp som arbetar tillsammans i olika konstellationer och som gillar att bolla idéer med varandra. Fr v Tuve Löfström, Rikard König, Anders Gidenstam, Henrik Linusson, Ulf Johansson, Cecilia Sönströd och Håkan Sundell.

Namnet CSL@BS står för Computer Science Labs at Borås Sweden, och gruppen finns på institutionen Handels- och IT-högskolan vid Högskolan i Borås.

– Vi är totalt elva personer i gruppen och arbetar tätt tillsammans i olika konstellationer, säger Ulf Johansson, biträdande professor och en av ledarna för gruppen. Vi har högt i tak och mycket god stämning i gruppen, vilket jag tror är en av orsakerna till att det går så bra för oss.

– Vi spånar idéer tillsammans och fattar också många beslut gemensamt, säger Håkan Sundell, docent och den andra ledaren för gruppen. Att kunna ha ett sådant arbetssätt är en av de fördelar man har av att vara en liten forskargrupp på ett modernt lärosäte som Högskolan i Borås.

Forskargruppen är relativt starkt knuten till systemarkitekturutbildningen vid Högskolan i Borås, och alla i gruppen undervisar från grundnivå och vidare uppåt.

Bygger internationella nätverk

Det var i början av 2000-talet som en grupp inom datavetenskaplig forskning började bildas vid Högskolan i Borås. Ulf Johansson hade börjat som forskarstudent några år tidigare och senare fått sällskap av ytterligare några personer.

År 2007 bestod gruppen av tre disputerade och tre doktorander. Det var tillräckligt många för att man skulle kunna vara med som partner i forskningsansökningar. Gemensamma ansökningar gjordes också, till exempel ihop med forskare vid Högskolan i Skövde, vilket resulterade i flera externfinansierade projekt med starka industriella partners, till exempel AstraZeneca. Därefter har gruppen vuxit successivt. För tre år sedan, när Ulf Johansson blev docent, kunde han vara huvudhandledare för egna doktorander.  Detta gjorde att gruppen kunde börja söka finansiering till egna projekt.

– Vår dåvarande prefekt Rolf Appelkvist såg potentialen i gruppen och stöttade oss på ett väldigt bra sätt, säger Ulf Johansson. Det var nog en förutsättning för att vi skulle lyckas.

 Han berättar entusiastiskt om en rad framgångar på senare år. Utbildningen har haft ett ökande söktryck de senaste fem åren, forskningen har gått jättebra, gruppen har blivit större, den har god extern finansiering och nya samarbetspartners.

– Vi satsar på publicera oss mycket på internationella konferenser, säger Ulf Johansson. När vi gör det kan vi bygga nätverk och nå ut bra inom vårt ganska nischade område. Nästan all vår forskning är just nu externt finansierad i samarbete med företag. Nästa steg är nu att ytterligare utveckla våra internationella kontakter. Ett första steg är redan taget då vi nu precis ansökt om ett Innovative Training Network ihop med AstraZeneca, Lundbeck, Stockholms universitet och Royal Holloway – University of London. Det känns förstås extra bra när ett företag som AstraZeneca väljer att ytterligare fördjupa samarbetet med oss i ett för dem så kritiskt område.

Skapar algoritmer som hittar mönster

CSL@BS är specialiserade på att skapa program, system och algoritmer som kan hantera och analysera stora mängder data, så kallad ”big data analytics”. Ett aktuellt projekt som gruppen arbetar med är Dataanalys för detektion av läkemedelseffekter (DADEL), ihop med bland annat Stockholms Universitet. Tre av de sex doktoranderna i CSL@BS är involverade i detta projekt, där olika källor analyseras för att skapa algoritmer som finner mönster, bland annat om orsaker till biverkningar av läkemedel.

– Karolinska Institutet i Stockholm och WHO deltar också i det här projektet, säger Håkan Sundell. Ett konkret exempel är att kunna använda algoritmerna i dataprogram som slår larm om en läkare håller på att skriva ut ett läkemedel till en patient som uppfyller olika kriterier som ger ökad risk att drabbas av biverkningar.

Ett annat projekt, som numera är avslutat, var att samla in en massa data från pokerspel på internet. Spelare och deras agerande, det vill säga när de satsade, höjde, lade sig etcetera samlades i en databas. Utifrån dessa data gick det att hitta faktorer som beskrev de olika spelarnas spelstil, helt enkelt vilken strategi de använde.

Baserat på dessa profiler gick det sedan att urskilja vinnare och förlorare, samt då  vilka spelstilar som karakteriserade vinnare respektive förlorare.

– Det här gjorde vi från början nästan som en kul grej för att testa våra algoritmer på en populär domän, säger Ulf Johansson, men det fick ett allvarligt efterspel då vår studie senare har använts i olika rättsfall som argument för att poker måste anses vara ett skicklighetsspel. Resonemanget är förstås att om vi kunde skilja på vinnare och förlorare utifrån spelarprofiler, så är det just spelarnas strategier och inte slumpen som avgör utfallet.

Ytterligare ett projekt, som fick stöd från Vetenskapsrådet, handlade om parallella algoritmer och var inriktat på praktisk nytta för systemutvecklare, i samband med ett paradigmskifte för hur program utvecklas.

– När jag arbetade med det projektet här i Borås, gjordes exakt samma saker på både Microsoft och Intel säger Håkan Sundell. Det visar att vi gör forskning som står sig väl i internationella sammanhang.

Följande personer ingår i CSL@BS:

Ulf Johansson, biträdande professor

Henrik Boström, professor vid Stockholms Universitet, 10 % tjänst vid Högskolan i Borås

Håkan Sundell, docent

Anders Gidenstam, forskare

Rikard König, forskare

Tuve Löfström, forskarstuderande adjunkt

Patrick Gabrielsson, doktorand

Cecilia Sönströd, forskarstuderande adjunkt

Karl Jansson, doktorand

Shirin Tavara, doktorand

Henrik Linusson, doktorand

Text & Foto: Lena M Fredriksson