Huvudmeny

2014-04-22 14:25

Forskningsprojekt om digitalisering och affärsmodeller


Handelns digitalisering och förändrade affärsmodeller, så heter det forskningsprojekt som Handelns utvecklingsråd i dagarna har beviljat till Handelshögskolan i Göteborg. Och glädjande för SIIR.s räkning är att en av våra forskare, Malin Sundström, deltar i projektet som startar i oktober 2014.

Totalt beviljade HUR fem projekt med närmare 12 miljoner kronor under temat handelns digitalisering. De beviljade projekten startar under hösten 2014 och ska bidra med ny kunskap för handeln vad gäller bl.a. e-handel och affärsutveckling. I ett starkt förändrat handelslandskap ser vi fler och fler retailaktörer som väljer att använda digitala hjälpmedel i butikerna för att hjälpa kunderna, t.ex. appar, prisjämförelser och dylikt. De forskare som kommer att delta i det 2-åriga forskningsprojektet är:

  • · Anna Jonsson
  • · Johan Hagberg
  • · Niklas Egels Zanden
  • · Catrin Lammgård
  • · Malin Sundström

Mer information om projektet.

Dagens Handel har också skrivit om forskningsprojekten