Huvudmeny

2014-04-24 07:53

Fortsatt stort intresse för Högskolan i Borås


Trenden är tydlig i Sverige, antalet anmälningar till högre utbildning ökar. Även vid Högskolan i Borås ökar antalet anmälningar till höstens utbildningar jämfört med föregående år.

Björn BrorströmHögskolan i Borås har 19 780 sökande till höstens utbildningar, jämfört med 18 553 sökande inför hösten 2013.
– Antalet anmälningar ökar kraftigt totalt sett, vilket är glädjande och vi har all anledning att vara nöjda. Utfallet visar att vi har ett bra utbildningsutbud och är ett attraktivt lärosäte, säger Björn Brorström, rektor.

Jämfört med 2013 har Högskolan i Borås ett något lägre antal förstahandssökanden.
– Minskningen av förstahandssökande förklaras uteslutande av ett minskat utbildningsutbud. Vi kommer fortsatt att vara i topp i landet vad gäller förstahandssökande per antagen, poängterar Björn Brorström.

För statistik, se Universitets- och högskolerådets pressmeddelande ”Rekordmånga anmälningar till högskolan i höst”.

Text: Johanna Avadahl