Huvudmeny

2014-04-28 14:01

Åtta kurser diplomerade - fler kan det bli


Arbetet med hållbar utveckling fortsätter. I förra veckan blev det klart att två kurser diplomeras för sitt innehåll som rör hållbar utveckling.

Kurserna "Trender inom informatik" och "Inköp och miljö" diplomerades nu senast. Det är bedömargruppen som avgör vilka av de nominerade kurserna som ska diplomeras. En av jurymedlemmarna där är prorektor, Martin Hellström.Martin Hellström,

– Det känns både roligt och ansvarsfullt. Det är många medarbetare som har lagt ner mycket arbete för att få en kurs diplomerad och det är inte minst därför vi tar uppgiften på allra största allvar.

Vad är det dessa kurser har lyckats med som ni nu vill premiera?

– I de kurser som diplomeras finns det i och utifrån de olika ämnena en fördjupad diskussion och examination kring hållbarhetens olika aspekter.

Var det svårt för er att komma fram till just dessa två bland de nominerade?

– Egentligen har det inte varit svårt att utifrån de regler som Högskolan i Borås har fastställt göra en bedömning. Däremot är det alltid svårt om man måste ge avslag, men det är också en del i juryns ansvar att vara tydlig och transparent.

Vad hoppas du att högskolans arbete med hållbar utveckling och detta diplomeringsarbete ska leda till?

– Jag hoppas att alla våra lärare och studenter vid Högskolan i Borås har en stor medvetenhet kring hållbarhetsaspekter och att de utifrån sina ämnen utvecklar en fördjupad förståelse för hållbarhetsfrågor som genomsyrar alla våra tankar och handlingar. Utifrån det kan vi verka för en bättre värld - det är inte mindre än det det egentligen handlar om.

Läs mer

Om diplomeringen och vilka kurser som uppnått kriterierna