Huvudmeny

2014-03-31 17:24

Hallå där kårordförande Therése Andersson!


Studentkårens organisation speglar till stor del högskolans verksamhet som nu omorganiseras. Därför har studentkårens fullmäktige tagit ställning till ett förslag på ny organisation av kåren.

Therese AnderssonHallå där, kårordförande Therése Andersson, vad är den största skillnaden i förslaget?


– Studentkåren har ett studiesocialt ansvar och ett utbildningsansvar. Sammantaget är det väldigt mycket olika saker som tidigare har hanterats samlat i kårstyrelsen och av sektionsstyrelserna. I det nya förslaget delas ansvarsområdena upp i två utskott som leds av var sin vice ordförande.

– En annan nyhet är att kansliet kommer att få en ny funktion med en kanslichef som ska ansvara för den dagliga verksamheten.

Vad händer med sektionsstyrelserna?


– Det kommer fortfarande att finnas sektionsstyrelser, det som skiljer är att exempelvis de utbildningsansvariga nu kommer att sitta i ett gemensamt utbildningsutskott istället med en utbildningssamordnare för varje akademi.

Vad innebär förslaget för kårsektionerna?


– Idag finns det sex kårsektioner, en per institution. Eftersom högskolan kommer att indelas i tre akademier så behöver kårens organisation följa efter för att kunna tillsätta studentrepresentation i olika råd och nämnder som kommer att vara kopplade till högskolans akademier på central nivå. Förslaget innebär att det bildas en kårsektion per akademi. Varje sektion föreslås sedan kunna indelas i kommittéer för att t ex underlätta arbetet med olika aktiviteter som riktar sig till specifika studentgrupper.

När kommer ändringarna att träda i kraft?


– Förutsatt att fullmäktige är nöjda med det förslaget som tagits fram så kan det klubbas igenom vid nästa kårfullmäktige den 22 april. I så fall träder ändringarna i kraft den 1 juli.

Text: Anna Nilsson
Foto: Ulf Nilsson, Mimbild