Huvudmeny

2014-04-29 15:37

Kåren får ny form


Också Studentkåren i Borås tar ny form i och med omorganisationen. De följer högskolans nya struktur med tre sektioner, en till varje akademi.

I tisdags genomförde Studentkåren i Borås ett extrainsatt fullmäktigesammanträde, där det beslutades att fastställa studentkårens nya stadga. Detta innebär bland annat att studentkårens sex sektioner från och med 1 juli slås ihop till tre, en knuten till varje akademi på högskolan.

På onsdagen genomfördes sex stycken stormöten, ett för varje sektion, där det bestämdes vad de nya sektionerna ska heta. Namnen blev som följer:

Novitas

Sektionen kopplad till akademin för Textil, Teknik, Ekonomi

Humanitas

Sektionen kopplad till akademin för Vård, Arbetsliv, Välfärd

Scientias

Sektionen kopplad till akademin för Bibliotek, Information, Pedagogik & IT

Text: Studentkåren i Borås