Huvudmeny

2014-04-29 14:55

Nationell uppmärksamhet för "Sista socialisationen"


Lars Rönnmarks rapport från projektet "Sista socialisationen" röner nationellt intresse. I sin blogg De mest sjuka äldre ger regeringens äldresamordnare Eva Nilsson Bågenholm rapporten goda recensioner.

Lars Rönnmark är forskare vid FoU Sjuhärad Välfärd och universitetslektor vid Göteborgs universitet, institutionen för social arbete. "Sista socialisationen" är ett projekt som genomförts i Borås och Svenljunga kommuner genom FoU Sjuhärad Välfärd.

 Eva Nilsson Bågenholm, regeringens äldresamordnare, inleder sitt blogginlägg på bloggen "De mest sjuka äldre" med orden "Det är ganska ofta som jag, i min roll som äldresamordnare, får mig tillsänt böcker. En bok som verkligen fångat mitt intresse är ”Sista socialisationen – berättelser om livskraft på äldreboendet” /.../Detta är en bok som jag verkligen varmt kan rekommendera alla som arbetar i eller med äldreomsorg att läsa."

Blogginlägget/recensionen ligger i sin helhet här: http://www.de-mest-sjuka-aldre.se/aldrevard/sista-socialisationen-om-livskraft-pa-aldreboendet/

Rapporten "Sista socialisationen - berättelser om livskraft på äldreboendet" finns att ladda ner i fulltext (PDF) eller beställa i tryckt form på:http://www.hb.se/fous/Publicerat/

Text: Eva-Lotta Andersson

Den 3 juni kl 13:30-16:30 arrangerar FoU Sjuhärad Välfärd ett seminarium kring rapporten "Sista socialisationen - berättelser om livskraft på äldreboendet". Seminariet är öppet för allmänheten. Anmäl görs senast 27 maj på www.fous.se/seminarium