Huvudmeny
Birgitta Påhlsson

2014-04-07 08:00

Stora kliv mot hållbar högskola


Klimatsmarta tjänsteresor i all ära. Den viktigaste utmaningen i högskolans hållbarhetsarbete är att ansvaret för miljö och människor följer med studenterna ut i livet.

– Vad jag är mest nöjd med? Det är nog att vi tar det här på stort allvar, det är inte bara prat. Vi har haft högt ställda mål och lyckats väldigt väl på det stora hela.

Det säger Birgitta Påhlsson, samordnare för hållbar utveckling på Högskolan i Borås.

Resultatet av 2013 års miljöledningsarbete har nyligen rapporterats till Naturvårdsverket och regeringen, och högskolan har fått fin respons från andra lärosäten och revisorer.

Vissa saker har varit lätta att mäta, som energianvändning och tjänsteresornas koldioxidutsläpp. Det senare var ett av de mål som uppfylldes med råge; utsläppen minskade med 22,4 procent. Målet var 5 procent.

Diplomerade kurser
Betydligt svårare att mäta är integrationen av hållbar utveckling i utbildning och forskning. Antalet diplomerade HU-kurser har en bit kvar innan det finns en inom varje utbildningsområde, vilket beror på högt ställda krav.
Birgitta Påhlsson berättar att en bra process har kommit igång, och att det på vissa områden är bra att skynda långsamt.

Detta har hänt – ett axplock:
Högskolans energianvändning har minskat med 9 procent.
Tjänsteresors C02-utsläpp per årsarbetskraft har minskat med 22,4 procent, tack vare färre flygresor och fler resfria möten via länk.
Sex kurser har HU-diplomerats, 14 har nominerats.
Källa: ”Måluppfyllelse – Högskolans hållbarhetsarbete målperioden 2011-2013”.
– Vi jobbar medvetet på att det ska vara kvalitativt. Vi vill gå på djupet och driva igång processer som utvecklar kvaliteten. Det ska inte bara vara att lärarna sätter en bock i en ruta om de någon gång har pratat om hållbarhet.

Målen till och med 2016 handlar om en hållbar resursanvändning, med fokus på den sociala dimensionen. Från att ta ansvar för vilken leverantör högskolan köper av, till hur produkterna används och vart de tar vägen när de slitits ut.

En annan del är att ge studenterna den kunskap de behöver för att själva agera hållbart, att vilja och kunna ta ansvar. Som samhällsmedborgare och i sina yrken. Ett exempel på det är det regionala projekt där högskolan rekryterat studenter som klimatambassadörer och en koordinator. Under två år ska gruppen jobba med olika aktiviteter i syfte att påverka studenter och unga människor mot en mer hållbar livsstil. Till hösten finns planer på att ha flera aktiviteter under kretsloppsveckan, exempelvis en klädbytardag för hela högskolan.

– Det är så viktigt att få med oss studenterna, det är de som är framtiden och som kommer att kunna förändra, säger Birgitta Påhlsson.

Nyfiken på framtiden? Mer om ämnet och om mål för 2014-2016 hittar du under ”hållbar utveckling” på www.hb.se under ”Om högskolan”.  

Text: Lina Färm
Foto: Ida Danell