Huvudmeny

2014-04-02 10:30

Stort intresse för Medie- och informationskunnighet i skolan


MIK är ett begrepp som har lanserats de senaste åren som en översättning på Media and Information Literacy.

- Inom skolområdet har vi länge pratat om digital kompetens eller mediekompetens men det nya begreppet är bredare och har ett annat djup, berättar Tobias Ruhtenberg, som är kursansvarig för den nya fristående kursen Medie- och informationskunnighet i skolan.

Från och med hösten 2014 kommer Bibliotektshögskolan och lärarutbildningarna organiseras i samma akademi vilket innebär nya möjligheter till samarbete i utbildningarna och fristående kurser.  En av dessa möjligheter är att Högskolan i Borås är det första lärosätet i landet som erbjuder en fristående kurs med organisationen UNESCOS ramverk till medie- och informationskunnighet i centrum.

- UNESCO har gjort ett stort arbete med att beskriva hur medie- och informationskunnighet kan läras ut i skolor och lärarutbildningar världen över, berättar Tobias.

Innehållet i kursen består både av teoretiska avsnitt kring begreppet MIK och hur det kan ses med olika perspektiv utifrån både skola och bibliotek. Det finns även praktiska inslag där deltagarna ska utvärdera sin egen verksamhet med MIK som fokus och sedan planera och genomföra ett förändringsarbete gärna i samarbete med en deltagare i kursen.

- Intresset har varit väldigt stort och eftersom vi erbjuder kursen webbserad så har det anmält sig deltagare från hela landet både från skola och skolbibliotek, berättar Tobias.