Huvudmeny

2014-04-24 11:00

Kurser diplomerade för arbete med hållbar utveckling


Kurserna "Trender inom informatik" och "Inköp och miljö" fick diplom för att hållbar utveckling är integrerat i kursplaner och i examinationer. Nu är åtta kurser vid Högskolan i Borås HU-diplomerade.

Diplomerade kurser

Läraren och demokratin
Hållbar textil utveckling
Systemutvecklare – roller, miljö och praktik
Hållbar affärs- och produktutveckling
Klinisk omvårdnad: Hälsobefrämjande och förebyggande vård
Resursåtervinning

Diplomeringen ägde rum i Vardagsrummet utanför högskolans bibliotek. Det serverades fika och rektorn Björn Brorström inledde med att prata om högskolans hållbarhetsarbete.
– Perspektivet hållbarhet är viktigt för högskolan. Vi har ett hållbarhetsråd som har utsett en bedömningsgrupp som har granskat alla nomineringar. Det är en tuff bedömning och det är svårt att passera och få diplomet, säger han.

Kursen ”Inköp och miljö” ges på grundnivå och handlar om frågor angående inköp inom den textila sektorn. Kursen har ett tydligt fokus på hållbarhetsfrågor.
– Vi började med det här arbetet för många år sedan. Redan då sa vi att ”sustainability is a teamwork” och det är det verkligen, säger Susanne Edström, kursansvarig.

Susanne Edström

Kursen ”Trender inom informatik” är forskningsförberedande.
– Jag har varit pappa till den här kursen i många år. Studenterna har länge efterfrågat mer av hållbarhet eftersom det är ett fokus som har saknats inom IT-forskningen, säger Björn Abelli, kursansvarig.

Björn Brorström och Björn Abelli

Läs mer om högskolans hållbarhetsarbete och diplomering av kurser.

Text & bild: Anna Kjellsson