Huvudmeny

2014-04-07 15:51

Onsdagsmöten - akademichefer och förvaltningschef


Under onsdagar framöver kommer akademichefer och förvaltningschef att träffas för att samordna och behandla frågor som rör den nya organisationen.

Linda Sörensen kommer delta på dessa möten för att samordna gruppen med det arbete som sker inom ramen för implementeringsprojektet.

Läs mer

Följ implementeringsarbetet och nyheter som rör ny organisation på denna samlingssida.