Huvudmeny

2014-01-20 10:56

Implementeringsgruppen redo


Den nya organisationen tar form. Redo att förverkliga styrelsens och rektors beslut står projektledningsgruppen för implementeringsfasen.

Björn Abelli, representerar kärnverksamheten i projektledningsgruppen för implementeringsfasen.

– Vårt uppdrag blir att nå en gränsöverskridande organisation som kan skapa nya spännande samarbeten, både vad gäller utbildning som forskning, säger Björn Abelli, kärnverksamhetens representant.

Den huvudsakliga förändringen som den planerade omorganisationen bär med sig är övergången från dagens sex institutioner, till tre akademier. En förändring som kan skapa nya möten och idéer, tror Björn Abelli.

– Det är också viktigt att bevara de samarbeten som redan finns och som fungerar bra.

Stort intresse

Samtliga medarbetare har inbjudits att engagera sig i delprojekt i omorganisationen och intresset är stort. Ett 70-tal anmälde sitt intresse och alla har fått plats i någon av de arbetsgrupper och referensgrupper som nu får chans att påverka och förverkliga styrelsens och rektors kommande beslut. Totalt är nu ca 125 personer inblandade i projektet.

Projektledningsgruppens roll blir att samordna, leda och styra förändringsarbetet i den riktning som styrelsen och rektor beslutar om. Projektledare är Linda Sörensen.

– Min roll blir bland annat att se till att delprojekten har rätt förutsättningar för att utföra sin uppgift och att sammankalla till möten i olika grupper. Och inte minst, att kommunicera och informera medarbetare om hur hela projektet går framåt.

Gruppens sammansättning är tänkt att ge en representation för Högskolans i Borås olika verksamheter (Se faktarutan nedan). Björn Abelli kommer att representera kärnverksamheten, det vill säga utbildning och forskning. Han poängterar vikten av att det kring projektet finns en möjlighet för alla att följa processen och att kunna påverka den.

– Vi ska vara en öppen kanal, både inåt och utåt. Då kan vi nå en organisation som kan ge bättre förutsättningar för gränsöverskridande samarbete och forskning. De som har synpunkter och idéer, även de som inte ingår i något delprojekt, är naturligtvis välkomna att höra av sig, säger Björn Abelli.

Styrelsen fattar beslut om den nya organisationens benämningar, den 18 februari.

Projektledningsgrupp

  • Linda Sörensen, ekonomichef, projektledare
  • Annie Andréasson, kommunikationschef
  • Björn Abelli, universitetslektor i informatik, biträdande prefekt
  • Birgitta Alfraeus, personalchef
  • Carina Théen, skyddsombud
  • Therése Andersson, Ordförande i studentkåren
  • Thomas Johansson, administrativ chef

Beställargrupp

  • Björn Brorström, rektor (ordförande)
  • Karin Cardell, högskoledirektör
  • Martin Hellström, prorektor (kontaktperson för projektledaren)

Läs mer

Om implementeringsarbetet

Text och foto: Erik Holmlund