Huvudmeny

2014-01-27 08:43

Harvard Business Review


Nu har du tillgång till Harvard Business Review i fulltext från 1922 och framåt.

Detta genom en uppgradering av databasen Business Source från Elite till Premiere. Business Source Premiere innehåller ca 12 000 tidskrifter i fulltext samt ett stort antal företagsprofiler.