Huvudmeny

2014-01-30 09:08

Kopieringsguide efter nytt avtal


I punktform guidar lathunden från Bonus Copyright Express dig rätt vid kopieringsmaskinen. Möjligheten att kopiera är begränsad i upphovsrättslagen.

Broschyr med nya regler delas ut till administrativa chefer för att sättas upp vid kopieringsmaskiner.

Pappar i kopieringsmaskin

Möjligheten att kopiera och skriva ut upphovsrättsligt skyddade verk är starkt begränsad i upphovsrättslagen. För att tillmötesgå lärarnas kopieringsbehov och underlätta deras yrkesutövning har staten träffat ett ramavtal om kopiering med upphovsrättsinnehavarnas organisationer genom Bonus Copyright Express.

Alla lärare vid de universitet och högskolor som tecknat avtalet har rätt att för sin undervisning kopiera och skriva ut ett visst antal sidor för att komplettera den obligatoriska förlagsutgivna kurslitteraturen.


Läs mer

Läs mer om vilka regler som gäller för kopiering här.
Under våren erbjuds utbildning i upphovsrättsfrågor