Huvudmeny

2014-01-29 10:14

Miniseminarier om Blended Learning, IKT och flexibelt lärande


Institutionen för pedagogik, Bibliotekshögskolan och CLU erbjuder under våren fem miniseminarier om Blended Learning, IKT och flexibelt lärande. Seminarierna riktar sig till medarbetare inom respektive enheter.

1. Grunderna i Adobe Connect Pro.

Måndagar och tisdagar från vecka 8. Tider: 8.30-9.30, 10.30 – 11.30 samt 13.30 – 14.30. Anmälan sker på

http://www.hb.se/Anstalld/For-mitt-arbete/Administrativt-stod/Administrativa-system/Forteckning-A-O/Adobe-Connect/

Utbildare: Peter Sigren, CLU.

2. Adobe Connect Pro, onsdag den 5 mars kl 16.00-17.30

– Hur kan vi använda Adobe i vår ordinarie undervisning samt i distanskurserna?

Utbildare: Tobias Ruhtenberg, PED.

Lokal: B 435. 

3. Upphovsrätten i skenet av en digital värld, tisdag den 25 mars kl 13.00 – 16.00

Kristina Ullgren, universitetsjurist, Göteborgs universitet, kommer att ta upp vad man får respektive vad man inte får göra med material som kommer från digitala källor och/eller används digitalt.

Lokal: M 402

Anmälan sker på https://pingpong.hb.se/courseCatalog.do 

4. Textbaserad videorespons och pedagogiskt samverkan mellan digitala verktyg, onsdag den 16 april kl 16.00 – 17.30

- Hur kan vi använda mobila enheter såsom IPad, IPhone, Adobe, Ping Pong, bärbara datorer i undervisningen?

Utbildare: Tobias Ruhtenberg och Ann-Sofie Karlsson, PED.

Lokal: B 435.

5. Flipped classroom – det omvända klassrummet, onsdag den 7 maj kl 16.00-17.30

- Hur kan vi ändra arbetssättet genom att bl a genomföra onlineföreläsningar och producera förinspelade utbildningsavsnitt mm?

Utbildare: Tobias Ruhtenberg, Agneta Velin-Mod, PED.

Lokal: B 435.

Anmälan

Anmälan till seminarie 2, 4 och 5 görs till ruc@hb.se senast två dagar innan respektive seminarium. Deltagandet i seminarierna görs inom ramen för medarbetarnas kompetensutvecklingstid.

Miniseminarierna är ett samarbete mellan RuC/PED, BHS och CLU.

För dig som vill lära mer: 

CLU tillhandahåller också utbildningar i

  • PING PONG
  • Att agera framför kameran
  • Workshop om surfplattan som ett pedagogiskt hjälpmedel
  • Workshop i att använda interaktiva skrivtavlor i undervisningen

Läs mer och anmäl dig på http://www.hb.se/Anstalld/Om-min-anstallning/Kompetensutveckling/Hogskolepedagogik/

Distanskurs

Flexible, distance and online learning (FDOL) en öppen internationell kurs

Läs mer och anmäl dig på http://flexspan.blogspot.se/2014/01/ny-omgang-av-kursen-flexible-distance.html

Välkomna hälsar

Gunilla E Magnusson, Bitr prefekt Samverkan och Uppdrag
Iréne Arvidsson, Bitr prefekt grundutbildningen