Huvudmeny

2014-07-17 15:19

Nytt datum för seminarium om berättelser i äldreomsorgen


Seminariet ”Sista socialisationen – Berättelser som livskraft på äldreboenden” har fått ett nytt datum. Det kommer att hållas vid Högskolan i Borås den 22 september 2014, kl.13:30-16:30. Anmäl dig senast den 15 september.

Projektet, och rapporten med samma namn som seminariet, uppmärksammades nyligen i ett reportage i Borås Tidnings bilaga "Hela helgen" och har tidigare lovordats av regeringens äldresamordnare Eva Nilsson Bågenholm som rekommenderar alla som arbetar i eller med äldreomsorg att läsa den.

Sista socialisationen är namnet på ett FoU-arbete som bedrevs vid fem äldreboende i Borås och Svenljunga under åren 2011–2013 i samarbete mellan kommunerna och FoU Sjuhärad. Arbetet genomfördes av femton medforskande undersköterskor i två FoU-cirklar. Syftet var att synliggöra de gamlas liv och tillvaro, genom livsberättelser, och att därigenom bidra till att forma ett omsorgsarbete som bekräftar personens identitet.

Varje medforskare lärde känna en vårdtagare, och tillsammans skrev de en livsberättelse, en flyttberättelse och en berättelse om tillvaron på äldreboendet. Det visade sig att livsberättelsen bildade en bakgrund mot vilken upplevelser av flytt och tillvaro fick mening.

Genom de äldres berättelser kan vårdpersonal få kunskap om vem personen är, vad han eller hon behöver och vill. En unik personkunskap som ger nyckeln till en personcentrerad äldreomsorg. Ett omsorgsarbete som bekräftar både de äldre och personalen.

Lars Rönnmark, forskare vid FoU Sjuhärad Välfärd och lektor vid Göteborgs universitet medverkar vid seminariet och berättar om sina erfarenheter tillsammans med
medforskande undersköterskor från äldreboenden i Svenljunga och Borås.

Inbjudan i litet format

 

Mer information och anmälan.