Huvudmeny

2014-05-23 09:10

Nya benämningar beslutade – se tabell


Styrelsen beslutade den 24 april att styrdokument vid högskolan, som en följd av ny organisation den 1 juli 2014, kan revideras utifrån följande konverteringstabell.

 

Nuvarande formulering                        

Konverteras till

Institution                                                

Akademi

Prefekt                                                     

Akademichef

Biträdande prefekt                                  

Akademichef

Gemensamma förvaltningen                      

Enheten för Verksamhetsstöd

Bibliotek & läranderesurser                     

Enheten för Verksamhetsstöd

Högskoledirektör                                     

Förvaltningschef

Enhetschef för Gemensamma Förvaltningen

Förvaltningschef

 

Styreslen beslutade också att befogenheten att ändra i beslutade styrdokument endast gäller konvertering enligt tabellen och inte en rätt att i övrigt göra ändringar i sak.