Huvudmeny

2014-05-23 14:42

Nya regler för finansiering av doktorander


Nu finns det nya regler vid Högskolan i Borås angående studiefinansiering av doktorander. I reglerna står det bland annat vilket ansvar högskolan har för finansieringen av doktorander även efter antagning.

Reglerna är också ett stöd för att se till att varken högskolan eller doktoranderna ska få oönskade skattemässiga effekter när de använder stipendier.

Läs reglerna i sin helhet.

Text: Anna Kjellsson