Huvudmeny

2014-05-20 09:19

Primula Res stänger tillfälligt


Den 10 juni stänger Primula Res. Anledningen är att ärendeflödet ändras från så kallat orgflöde till konteringsflöde.

Det betyder att det inte går att registrera reseräkningar och utlägg under perioden 10 – 25 juni. Primula Res öppnas igen den 26 juni.

Tänk även på att reseräkningar ska registreras senast sex månader efter att resan avslutats. Om inte registrering sker i tid utgår ingen ersättning enligt högskolans riktlinjer.