Huvudmeny

2014-05-05 07:00

Utbytesstudenter lärde sig mera om avfallshantering i Borås


Fem utbytesstudenter från Brasilien ville få veta mera om avfallshanteringen i Borås. Ett studiebesök på återvinningscentralen Lusharpan och på avfallsanläggningen Sobacken fick dem att fundera till.

Linda Eliasson berättar för Marcus Boeno, Mayra Moraes Coelho, Matheus Vieceli Berkenbrock, Vidal Bazanini Júnior och Frederico Martendal hur återvinningscentralen Lusharpan fungerar.

Marcus Boeno hade via studiekamrater som redan varit i Borås hört talas om att avfallshanteringen i Borås var enastående och ville med egna ögon se hur det fungerade. Tillsammans med de andra studenterna från Brasilien, Mayra Moraes Coelho, Matheus Vieceli Berkenbrock, Vidal Bazanini Júnior och Fredrik Martendal, fick han ett guidat besök till en återvinningscentral och avfallsanläggningen Sobacken av Linda Eliasson, avfallsstrateg på Borås energi & miljö. Hon förklarade hur det fungerar med sortering av avfall i Borås, att man sorterar hushållsavfall redan i hemmet, att en del går till förbränning för att producera värme, kyla och el och en del komposteras och används för produktion av biogas. Grovavfall lämnas till återvinningsstationerna och sorteras där.

Studenterna tittar på hur hushållsavfallet sorteras på Sobacken.−Jag hade hört att återvinningssystemet i Sverige är väldigt effektivt. Vi har inget liknande i Brasilien, förklarar Marcus Boeno.

En fråga som studenterna ville få svar på var om det stämmer att Borås köper avfall från andra länder eller kommuner. Linda Eliasson förklarade att det inte stämmer, utan att Borås istället får betalt för att ta hand om avfall från andra delar av landet.

Studenterna tyckte att avfallshanteringen i Borås är mycket bra men de konstaterade också att ett liknande system inte är realistiskt i hemlandet Brasilien idag och att det kommer att krävas att människor ändrar attityd, vilket kan ta mycket lång tid. I Brasilien slängs det mesta idag osorterat på soptipp.

Text och bild: Solveig Klug