Huvudmeny

2014-03-20 07:32

17 rekommendationer till EU-kommissionen


I mitten på februari offentliggjordes en rapport som Malin Sundström, docent i företagsekonomi vid Högskolan i Borås, har skrivit för EU-kommissionen. Där presenteras 17 rekommendationer som ska främja innovation inom detaljhandelssektorn.

Rapporten baseras på det arbete gruppen Expert Group on Retail Sector Innovation (EGRS) slutförde under 2013. Malin Sundström står som ”raporteur” och forskaren Jonathan Reynolds som ”chair” till rapporten. I gruppen ingick ytterligare åtta experter på området från olika länder inom EU.

Bild på Malin Sundström– Arbetet i gruppen har varit fantastiskt spännande och lärorikt, samtidigt som man lärt sig en hel del om EU-politik och hur tjänstemännen i kommissionen arbetar, säger Malin Sundström.

– Dessutom har arbetet också gjort att jag nu har ännu fler forskarkontakter och just nu skriver jag på en forskningsartikel ihop med en ungersk kollega från EGRS.

Gruppen har haft som uppdrag att rekommendera möjliga handlingar som ska hjälpa till att öka detaljhandelssektorns konkurrenskraft genom innovation. 18,6 miljoner människor arbetar inom den här sektorn i Europa, det är den största i regionen. Dessutom är det den sektor som är närmast medborgarna och konsumenterna. Dock är det mångas uppfattning att den saknar innovatörer.

Expertgruppen har identifierat fem områden som fungerar som barriärer mot innovation inom detaljhandeln: Brist på medvetenhet, kostnader, brist på kunnig personal, risker samt reglerande begränsningar. Gruppen har tagit fram 17 rekommendationer som berör dessa områden.

– Våra rekommendationer innebär att kommissionen nu har konkreta åtgärdsförslag som ska bidra till att innovationstakten ökar för Europeisk detaljhandel, säger hon.

Ta del av rapporten här.

Text: Anna Kjellsson