Huvudmeny

2014-03-17 15:15

Avdelningschefer inom Verksamhetsstöd


Rekryteringen av chefer till avdelningarna inom enheten Verksamhetsstöd har nu påbörjats.

Det ska rekryteras chefer till fem av de åtta avdelningarna inom Verksamhetsstöd. Följande chefstjänster har nu utlysts:

  • Akademistödschef
  • Ekonomichef
  • Kommunikationschef
  • Avdelningschef för Studentcentrum
  • Avdelningschef för Utbildningsstöd

Förvaltningschef Karin Cardell har lett arbetet med att ta fram kravprofiler för anställningarna. I arbetet har fackliga parter, skyddsombud, prefekter och studentkåren involverats.

Anställningarna finns beskrivna på högskolans webbplats och annonseras också i extern media. Sista ansökningsdag är den 1 april, förutom för avdelningschef för Utbildningsstöd där sista ansökningsdag är den 8 april. Anställningarna tillträds den 1 juli men det är önskvärt att avdelningscheferna också kan delta i implementeringsarbet inför ny organisation.

Dagens anställningar som bibliotekschef, IT-chef och personalchef är översättningsbara till den nya organisationen och nyrekryteras därför inte.

Läs mer

Annonserna för de utlysta tjänsterna.