Huvudmeny

2014-03-26 15:04

Följ antagningen i siffror


Fram till sista anmälningsdag den 15 april finns numera statistik att tillgå via QlikView.

För att få behörighet till QlickView, kontakta den administrative cheften på din institution.

Högskolans officiella anmälningsstatistik för höstterminen 2014 kommer att publiceras, efter sista anmälningsdag den 15 april, på hb.se/anställd, samt i Inblick.

Läs mer

En bit ner på sidan finner du QlikView.