Huvudmeny
Bild från den allmänna STARK-dagen den 30/1

Bild från den allmänna STARK-dagen den 30/1

2014-03-18 10:00

Många vill träffa blivande lärare på arbetsmarknadsdag


Den 21 mars håller Högskolan i Borås en särskild arbetsmarknadsdag för blivande lärare och förskollärare. Fler än 20 utställare kommer till mässan, främst är det kommuner som tar chansen att träffa potentiella anställda. Det finns också mer än ett tjugotal intressanta och lärorika seminariepass att välja på för studenterna.

– Jag ser fram emot att träffa högskolans studenter under sådana här omständigheter, säger Anna Stenström, utvecklingsledare inom skola i Borås Stad och en av alla utställarna. Vi vill marknadsföra vår stad och visa att vi är en attraktiv arbetsgivare för lärare. Att anställa nyexaminerade som sedan arbetar tillsammans med vår erfarna personal är en bra mix, fortsätter hon.

Fullständigt program och uppdaterad lista över utställare. 
En liknande mässa hålls för Högskolan i Borås studenter i Varberg den 25/4.

Borås Stad gör som många andra kommuner och arbetsgivare på arbetsmarknadsdagen, de har både en monter och seminariepass där de berättar om sin verksamhet och olika frågor man satsar särskilt på. Till exempel har man pass om IKT (informations- och kunskapsteknologi), bedömning för lärande och om elevhälsan i skolan. Det finns också seminariepass om allt ifrån introduktionsåret för förskolelärare, erfarenheter av att arbeta med nyanlända barn i klassen

En egen dag för första gången

Det är första gången Högskolan i Borås ordnar en särskild dag för studenter som är på väg att bli lärare och förskollärare och aktörer på deras blivande arbetsmarknad. Tidigare har man varit med bland övriga på högskolans STARK-dag i slutet på januari. Även om skolor och kommuner inte har ett akut rekryteringsbehov nu så ser man framåt, säger Anna Stenström i Borås Stad:

– Vi ser pensionsavgångar framför oss, så är det för de flesta. Vi är också med och visar på vår samverkan med bland annat högskolan och studenterna på deras verksamhetsförlagda utbildning (VFU).

Text: Martin Karlsson