Huvudmeny

2014-03-31 16:50

Styrdokument görs om


Högskolans omorganisation innebär ett behov att kartlägga vilka styrdokument som finns, samt att planera och prioritera vilka ändringar som behöver genomföras innan 1 juli. Detta för att ändringar i dokumenten ska göras i tid, så att enskilda personer ska undvika att få problem när den nya organisationen börjar gälla.

Ansvar för att tillse att detta genomförs har delprojektet Styrdokument. Kartläggningen är nu genomförd och rektor har tagit beslut om en handlingsplan för hantering av de styrdokument som bedömts behövs ändras innan 1 juli (dnr 258-14).

Själva genomförande av revideringar ansvarar berörda institutioner/enheter för. Delprojektet ansvarar endast för att bevaka att revideringar sker i enlighet med handlingsplanen.