Huvudmeny

2014-03-04 09:05

Var med och utforma ForskarFredags massexperiment


Vetenskap & Allmänhet (VA) söker nu forskare som vill genomföra experiment med hjälp av tusentals skolelever från hela landet.

Genrebild, forskning

De senaste fem åren har olika massexperiment genomförts med goda forskningsresultat och mycket uppmärksamhet som följd. Förra året deltog 11 000 elever i ett projekt som undersökte höstlövens utveckling.

Andra experiment har undersökt bland annat koldioxidhalter i klassrum och akustiken i klassrum.

Experimentet genomförs under några hösveckor i anslutning till vetenskapsfesten ForskarFredag som i år är den 26 september. De resultat som experimentet genererar ska vara intressanta för skoleleverna, forskarna och samhället i stort.

Läs mer

Mer om ForskarFredag och massexperimentet läser du här.

Är du eller känner du någon forskare eller forskargrupp som kan vara intresserad. Hör av dig till anna.kjellsson@hb.se