Huvudmeny

2014-03-20 20:46

Få guldkorn på stor mässa


BETT-show är en av världens största teknik- och utbildningsmässor. Därför är det snudd på omöjligt att under tre dagar scanna av allt det mässan inrymmer och hitta guldkornen. Dessa är, enligt min mening, få till antalet. Men, den som söker han finner och jag fann Tore Nilsson.

Mitt guldkorn: Beyond the flipped classroom

Tore Nilsson är lektor i moderna språk vid Stockholms Universitet och beskriver didaktiken kring flipped classroom. Han är noga med att understryka att det egentligen handlar om extended classroom snarare än att flippa något klassrum: ”Att flippa är mer än att bara spela in”. Poängen är att vidga och utveckla undervisningen, inte att ta bort något. Istället för ett klassiskt undervisnings-upplägg använder han sig av så kallade pre- and post- lecture/seminar activities. Studenterna får ta del av förinspelat material i deras förarbete och efterarbete av lektionen tillsammans med läsanvisningar. Lektionstillfället blir en mötesplats och erbjuder ökad interaktion mellan lärare och studenter och studenter sinsemellan.

Länk till Tore Nilssons presentation från mässan

Eftersom jag tidigare saknat idéer om hur mötet mellan mig och studenterna i klassrummet skulle bli mer produktivt gillar jag idén med det utvidgade klassrummet. Jag ser fördelar som att tiden i klassrummet ger möjlighet till ökad kvalitét i undervisningen. Detta öppnar upp för dialog snarare än monolog, leder sannolikt till ökad förståelse och till att studenterna bättre befäster kunskaperna, ger större möjligheter till att arbeta med formativ bedömning osv.

Är det enkelt? Absolut inte. Det tar tid att göra inspelningar med hög kvalitet och tekniken är inte alltid tillförlitlig. Dessutom kräver upplägget en mycket tydlig struktur. MEN kan man se bortom det är min övertygelse att vi kan utveckla och ”flippa” lärandet.

Text: Fredric Gieth